4 bài khấn khi đi lễ chùa đầu năm ai cũng nên biết và cách chuẩn bị lễ, hành lễ sao cho đúng

4 bài khấn khi đi lễ chùa đầu năm ai cũng nên biết và cách chuẩn bị lễ, hành lễ sao cho đúng
4 bài khấn khi đi lễ chùa đầu năm ai cũng nên biết và cách chuẩn bị lễ, hành lễ sao cho đúng

Đi lễ chùa đầu năm khấn gì? Đến ban nào thì khấn bài nào, cầu điều gì là phù hợp? Những bài văn khấn dưới đây sẽ cho bạn những thông tin bổ ích.

Sau ngày 23 tháng Chạp cho đến 30 Tết, gia chủ có nên thắp hương trên bàn thờ không?

Phần cuối bài viết là những lưu ý về thứ tự hành lễ và cách sắm lễ vật khi đi chùa lễ Phật đầu năm không phạm. Bạn chớ bỏ qua những thông tin hữu ích mà Quanambotat.net truyền tải ở dưới cùng!

Khi đến chùa lễ Phật, đầu tiên, bạn hãy lễ trước bàn thờ Đức Ông và khấn theo bài văn khấn sau đây.

1. Văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là ……

Ngụ tại …

Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa ……….. trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Tiếp theo, bạn cần hành lễ trước ban thờ Đức Thánh Hiền, bạn khấn:

2. Văn khấn Đức Thánh Hiền (Đức A-nan-đà Tôn Giả)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …

Ngụ tại …

Chúng con thành tâm tiến dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.

Cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Cúi mong ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Trước Tam Bảo, bạn không nên cầu tiền tài, công danh mà chỉ nên cầu sức khỏe, bình an. Bạn có thể khấn theo nội dung bài khấn dưới đây.

(Ảnh minh họa)

Xem thêm Bà bầu có nên đi chùa, đền miếu trong dịp Tết hay không?

3. Văn khấn cầu bình an ở ban Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …..

Ngụ tại …

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

– Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

– Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

– Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được …. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

(Ảnh minh họa)

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Tiếp theo là bài khấn lễ Bồ Tát

Xem thêm 15 điều tuyệt đối cấm kỵ khi đi chùa nếu không biết bạn sẽ mắc trọng tội

4. Văn khấn Bồ-tát Quán Thế Âm

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Nam mô Đại từ Đại bi Linh cảm Quán Thế Bồ Tát.

Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thuỳ từ chứng giám.

Chúng con có nghe Đức Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn rằng

“Dù chỉ nghe tên Quán Thế Âm

Hay dù chỉ thấy bức chân dung,

Nhất tâm trì niệm hồng danh ấy,

Thoát mọi hung tai, được cát tường”.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …

Ngụ tại ….

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới toà sen hồng.

(Ảnh minh họa)

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao.

Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát! (3 lần, 3 lạy)

Chú ý cách sắm lễ và hành lễ

Xem thêm Ý nghĩa của việc đi chùa bạn trẻ ngày nay nên biết và thực hành đúng

Về cách sắm lễ:

Bạn nên sắm đồ chay, không nên cúng đồ mặn.

Không nên sắm sửa tiền âm phủ, vàng mã. Nếu có sắm thì không nên đặt ở Tam Bảo mà đặt lễ tại các ban thờ Mẫu, Thần linh hay ban thờ Đức Ông mà thôi.

Nên dùng hoa tươi lễ Phật (như hoa sen, hoa huệ, mẫu đơn…), không dùng hoa giả.

Nên sống chay tịnh trước ngày lễ Phật: ăn chay, giữ giới, làm việc thiện.

Nên cầu siêu cho người thân quá cố, cầu an cho người thân bên cạnh.

Nên sắm một phần lễ vật riêng để cúng chúng sinh.

Khi công đức cho nhà chùa thì nên bỏ vào hòm công đức (một số nơi bỏ vào chuông đồng ngay Tam Bảo).

Đầu xuân nói chuyện cúng tiền lẻ và hòm công đức ở ba miền: Những điều có thể bạn chưa biết!
Nhiều chuông trên Tam Bảo chính là nơi bạn có thể đặt tiền công đức

Thứ tự hành lễ:

Ban thờ Đức Ông => Ban thờ Đức Thánh Hiền => Tam Bảo (khấn chư Phật, Bồ Tát). Nếu có Điện Mẫu, ban thờ Tứ Phủ thì lễ thêm Thánh Mẫu, Tứ Phủ. Cuối cùng lễ tại nhà tổ.

Cuối buổi lễ nên trở lại tạ lễ trước Tam Bảo. Lúc này bạn có thể phát tâm thực hiện công đức, cúng dường.

Phật trong tâm kính chúc bạn đọc xuân an khang, viên mãn công đức!

(Theo Chùa Phúc Lâm Online)

2 Comments

    • Xin cảm ơn Thị Nguyên đã quan tâm theo dõi bài viết của Phật trong tâm.
      Kính chúc Thị Nguyên một năm mới tràn đầy sức khỏe, an lạc, hạnh phúc!
      Tinh tấn nhé!

1 Trackback / Pingback

  1. Xem tuổi xông nhà cho người tuổi Đinh Mão năm Mậu Tuất 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*