Dựa trên sáu pháp Phật dạy người xuất gia phải thành tựu, bạn có thể lựa chọn cho mình người thầy tu tin cậy

Dựa trên sáu pháp Phật dạy người xuất gia phải thành tựu, bạn có thể lựa chọn cho mình người thầy tu tin cậy
Dựa trên sáu pháp Phật dạy người xuất gia phải thành tựu, bạn có thể lựa chọn cho mình người thầy tu tin cậy

Thời mạt pháp, đâu đó có những người xuất gia đã không đi theo con đường chân tu để ảnh hưởng không tốt đến Phật đạo nguyên gốc. Hàng Phật tử vô minh trách cứ người xuất gia là thất kính với Tam Bảo.

12 con giáp cần kiêng kỵ những điều này trong tháng cuối năm Đinh Dậu

Tiết lộ hãi hùng của người trực tiếp KHÂU VÁ từng phần xác nạn nhân vụ chặt đầu ở Bình Dương

Cậu bé ‘tóc đóng băng’ được quyên góp hơn 1 tỷ đồng nhưng chỉ nhận 28 triệu, lý do thực sự sẽ khiến bạn thấy ấm lòng

Vậy, hãy dựa trên sáu pháp này, bạn có thể tìm được bậc thầy chân chính để nuôi dưỡng niềm tin nơi chánh pháp.

Dưới đây là lời Phật dạy Tỷ kheo sáu pháp cần thành tựu

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại khu vườn ông Anàthapindika, gọi các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là sáu ?

Ở đây, này các Tỷ kheo, khi mắt thấy sắc, không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng …..khi mũi ngửi hương….khi lưỡi nếm vị…..khi thân xúc chạm…..khi ý biết pháp, không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác.

Người xuất gia cần thực hành sáu pháp này
Người xuất gia cần thực hành sáu pháp này

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, chương 6, phẩm Đáng được cung kính, phần Đáng được cung kính [1], VNCPHVN ấn hành 1996, tr.9)

LỜI BÀN:

Thường thì hàng Phật tử, vâng lời Phật dạy, luôn kính lễ và cúng dường hàng xuất gia, bởi chư Tăng là ruộng phước tối thắng để mọi người gieo trồng phước đức.

Thế nhưng, trong chư Tăng không hẳn ai cũng nhận thức đúng như Pháp, như Luật về điều ấy, vẫn còn không ít người mới bước vào đạo quan niệm sai lạc rằng việc cúng dường là “pháp nhĩ hiệp cúng” (cảnh sách) mà không lo tự hoàn thiện mình, như Tổ Quy Sơn đã từng cảnh tỉnh.

Thực ra, để làm ruộng phước đích thực cho tín thí không hải là điều khó song cũng chẳng dễ dàng, đó là hộ trì sáu căn đồng thời đây cũng là nhiệm vụ, trọng tâm tu tập của hàng xuất gia.

Chư Tăng là ruộng phước tối thắng để mọi người gieo trồng phước đức.

Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nếu không hộ trì thì tham sân si ác nghiệp được tạo ra nhưng nếu có chánh niệm tỉnh giác, không nắm bắt, không chạy theo thì ba nghiệp thanh tịnh. Chính sự tịnh nghiệp này mới có khả năng tạo ra phước đức cho tín chủ; những người gieo trồng, vun bồi cội phước.

Hộ trì chứ không đóng kín các giác quan, vẫn sống trong cuộc đời với đầy đủ sắc màu, vẫn thấy nghe hay biết đầy đủ nhưng thực sự làm chủ để không vướn mắc. Thương hay ghét, thích và không thích cũng đều kẹt.

Sự an nhiên hay các căn được hộ trì là ở chỗ vượt lên sự thấy biết theo nghiệp bình thường để thấy biết với tâm chánh niệm tỉnh giác. Chính tâm “trú xả”, buông bỏ, không dính mắc khi đối duyên xúc cảnh là tác nhân chính yếu để hình thành nhân cách của bậc Thánh, nền tảng của mọi phước điển.

Hàng ngày người xuất gia đều thọ nhận sự cung kính và cúng dường, đó là vay, là nợ. Phải làm gì để trả số nợ ấy luôn là điều ưu tư hàng đầu của người sơ tâm xuất gia. Theo tuệ giác Thế Tôn, người tu chỉ cần hộ trì vững chãi sáu căn.

Khi sáu căn được hộ trì, nghiệp mới được đoạn giảm, phước đức càng tăng thêm, không chỉ xứng đáng là ruộng phước cho hàng Phật tử mà còn là cơ sở để người xuất gia bước lên những Thánh vị, đạt được giải thoát và an lạc.

Bàn thêm việc đối ứng với người xuất gia thời mạt pháp (1)

Ở thời kỳ mạt pháp này, khi rất nhiều nhà sư bị ảnh hưởng của hỷ lạc cõi Ta Bà mà quên đi đạo hạnh của mình, phạm vào giới cấm. Điều này khiến cho niềm tin Tam Bảo trong tín đồ bị ảnh hưởng ít nhiều. Rất nhiều người vì nhìn thấy, nghe thấy những hình ảnh, những lời đồn đại về sư sãi mà bất tín, thậm chí vô minh mắc tội với Tam Bảo.

Chọn thầy tu học thời mạt pháp (ảnh minh họa)

Thực ra, hàng Phật tử và kể cả những người ngoại đạo hoàn toàn có thể dựa trên chính sáu căn này của quý sư để nhận định và gửi gắm niềm tin. Phật đạo vốn là một tôn giáo được rất nhiều người tin theo. Sự thiếu chân tu của một số người không phải là bản chất của Phật giáo.

Vậy chi bằng, thay vì phỉ báng Phật Pháp để rồi mắc tối, ta hãy bình tâm lại, nhìn thật kỹ để giữ gìn, học hỏi những tinh hoa của Đạo Phật vốn vô cùng hữu ích với con người!

Xem thêm:

BÁO ỨNG của những người VAY TIỀN MÀ KHÔNG TRẢ chính là điều THẢM HỌA này

Ghi chú:

(1) PTT thêm vào

1 Trackback / Pingback

  1. Rúng động câu chuyện có thật: Chú trâu quỳ gối rơi lệ cầu mong tha mạng

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*