Văn khấn giỗ – Bài khấn dành cho cha mẹ cúng con

Văn khấn giỗ - Bài khấn dành cho cha mẹ cúng con
Văn khấn giỗ - Bài khấn dành cho cha mẹ cúng con

Lẽ đời thường con cái cúng tiễn cha mẹ. Thế nhưng cũng tội tình thay khi ngày càng không ít trường hợp người “đầu bạc” phải tiễn kẻ “đầu xanh”. Bài văn khấn giỗ con cái cúng cha mẹ thì phổ biến nhưng văn khấn giỗ dùng trong trường hợp cha mẹ cúng con thì rất ít người biết.

Dưới đây, Quanambotat.net xin chia sẻ với bạn đọc bài văn khấn này.

Nghi Tiến Vong

Nguyện hương:

Tán pháp:

Bát nhã tâm kinh:

THỈNH HƯƠNG LINH

Chơn ngôn thần lục dẫn hương linh, Từ chốn U Minh về Dương Thế, An tọa linh đường để nghe kinh.

Hương hoa thỉnh (1 tiếng chuông) hương hoa triệu thỉnh, nam mô nhất tâm phụng thỉnh….

Ân thâm nghĩa trọng, con nỡ sao rứt bỏ cho đành, gan héo, ruột rầu cha mẹ muốn quên đi chẳng được. Hẳn duyên nghiệp không từ kiếp trước, nên giờ đây con cướp công lao, để mẹ cha sống cảnh quạnh hiu. Nhìn ngó lại, con đã theo tuyền lộ.

Văn khấn cha mẹ cúng con
Văn khấn cha mẹ cúng con

Nay triệu thỉnh hồn nhờ phật độ, về đây cùng hưởng thụ chút dư ân. Thôi không duyên không nợ cũng tình thâm, con phù hộ cho hai thân an lạc.

Duy nguyện : chơn linh sáng suất giác tánh linh thiêng, nghe linh reo về hưởng trai diên, nhứ tiếng kệ kinh mà giả thoát.

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh, nam mô nhất tâm phụng thỉnh… mối tình phụ (mẫu) tử chút nghĩa cháu con, nuôi bao năm mong được lớn khôn, nay bỗng chốc lá xanh sớm rụng. Đau xót nhẽ thần hồn cô quạnh, ngậm ngùi thay ngày tháng đìu hiu. Nghĩ đến con thương nhớ chăm chiều, cầu phật độ cho hồn siêu cõi lạc.

Duy nguyện : đôi lần hương thỉnh mấy lượt triêu linh, tam bảo dắt dìu hương linh hay biết.

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh, nam mô nhất tâm phụng thỉnh…..

Chín tháng cưu mang bao năm nhu bổ, sống vì con cực khổ có là bao, vậy mà con nỡ cướp công lao, bỏ mẹ cha ra vào thương nhớ .

Duy nguyện : ba lần hương thỉnh mấy luợt triêu linh, tam bảo rắt dìu hương linh cảm kích.

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh, nam mô nhất tâm phụng thỉnh……

Ba lần triệu thỉnh đã phân minh, vong giả về từ đây mở lối , về dâng đôi chén ngọc trà hoa lắng nghe kinh kệ .

Trai chủ khởi dâng trà. ( rót 1\3 chén )

Cung thỉnh đại chúng biết thực biến thủy chơn ngôn cẩn dương trì tụng….

Này hỡi vong linh hãy lắng nghe. Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, kiếp phù sinh tựu án mấy lăm hồi. Vong linh có biết chăng ôi, thân này tuy có có rồi hoàn không. Có sinh có tử có luôn hồi. Không sinh không tử không đến đi. Sinh tử đến đi đều là mộng, chơn tâm hằng tỏ chẳng nghĩ nghì . Than ôi, hương linh, huyễn thân bảy bước nay còn đó, chơn tánh muôn đời đã biệt ly. Khắp đồ ăn cơm xới nghĩ suy, để thầm tỏ nỗi niềm thương tưởng.

Trai chủ kiền thiện dâng cơm cúng vong linh .

Cung thỉnh đại chúng biến thực biến thủy chơn ngôn cẩn đương trì tụng….nam Mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.

Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đa ra đát điệt tha án tô rô tô rô bát ra tô rô bát ra tô rô ta bà ha. ( 3 lần )

Án mục lực lăng ta bà ha. ( 3 lần )

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng ( 3 lần ))

Hôm nay dâng cúng cơm nầy

Sắc, hương, mỹ, vị biến đầy hư không

Thành tâm tha thiết ngưỡng mong

Hương linh nạp thọ, tấc lòng nhớ thương.

Mỹ Thanh Trai Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần, 1tiếng chuông)

(Chủ lễ xướng)

Ruột se thắt, âm dương xa cách

Ngậm ngùi thay hồn phách về đâu?

Dù âm dương u hiển khác nhau

nhưng phật pháp gia trì tức ứng.

Trai chủ kiền thiện trà châm nhị tuần. (Rót nước cúng lần thứ hai)

(Hữu Ban xướng)

Cam lồ một giọt linh thiêng

Tiêu trừ đói khát triền miên

Mật ngôn mầu nhiệm, hồn thiêng an lành.

Nam mô cam lồ vương bồ tát (3 lần )

Vãng sanh quyết định chơn ngôn : ( tụng chú vãng sanh )

Nam mô a di đa bà dạ,

đa tha dà đa dạ,

đa địa dạ tha,

a di rị đô, ba tỳ,

a di rị đa, tất đam bà tỳ,

a di rị đa, tỳ ca lan đế,

a di rị đa, tỳ ca lan đa,

dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ,

ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông)

Trai chủ kiền thiện trà châm bảo man.

Cung thỉnh đại chúng biến thực biến thủy chơn ngôn cẩn đương trì tụng:

Nam mô tát phạ đát tha nga da phả lộ chỉ đế án tam bạt ra tam bạt ra hồng. ( 3 lần )

Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đa ra đát điệt án tô rô tô rô bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. ( 3 lần ).

Án mục lực lăng ta bà ha ( 3 lần )

Án, nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần, 1 tiếng chuông)

Hồn sắp thoát Dương Gian

Chốn U Minh mờ hiện

Âm Dương chia đôi đàng

Bát hương, đôi nến gần tàn

Cúi xin chư Phật dẫn đàng hồn đi. (1 tiếng chuông)

Chí tâm phát nguyện :

Một nguyện nguồn linh thường trong lặng,

Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng,

Ba nguyện khối nghi đều tan nát,

Bốn nguyện trăng đỉnh mãi tròn đầy,

Năm nguyện, pháp trần không khởi diệt,

Sáu nguyện lưỡi ái lìa buộc ràng,

Bảy nguyện pháp trần không khởi diệt,

Tám nguyện nghe suất bỏ tam thiên,

Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót,

Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên,

Mười một nguyện mở lòng nghe phật dạy,

Mười hai nguyện mến thích tổ sư thiền.

PHỤC NGUYỆN:

Nam mô phật bổn sư thich ca mâu ni tác đại chứng minh phục nguyện :

Pháp âm phổ chiếu, phật pháp thâm truyền, sóng từ quang chiếu khắp tam thiên, trí bát nhã soi cùng cửu giới, chúng sanh thuận lợi mau chứng bồ đề.

Đặng xa lìa biển khổ sông mê, nguyện phật độ Hồn siêu cõi tịnh, Nghiệp nay đã dứt chốn trần ai, Hoa sen chín phẩm vừa khai, Phật bèn thọ ký cho ngay nhứt thừa, Cầu xin chư Phật tiếp đưa, hồn về Cực Lạc say sưa phép mầu, Nguyện cho vong linh… tánh…. mất hồi….. quy y tam bảo pháp danh…. an táng tại ….. nguyên vong linh Sớm về cõi Phật, Hưởng cảnh thanh bình, Pháp giới chúng sanh, Trọn thành Phật đạo.

Lại nguyện. Âm dương hai cảnh người còn khỏe mạnh, thác đặng siêu sinh, bốn phương hưởng cảnh thái bình, tám hướng vui miền cực lạc.

Lời cuối

Trên đây là bài văn khấn dùng khi cha mẹ cúng giỗ cho con. Thật chẳng đành khi cảnh già hưu quạnh, lại chỉ được gặp con qua nén tâm nhang chẳng mấy mà tàn. Thế nhưng, cũng sẽ là toàn vẹn cho con thác sanh về cõi cực lạc. Hy vọng rằng, bài văn khấn mà Quanambotat.net cung cấp có thể góp phần làm yên ấm hai cõi xa xôi.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Xem thêm:

8 năm lẩn trốn trong chùa cuối cùng đã bị công an bắt ngay thềm Tết Nguyên đán

H.P/Quanambotat.net

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*